patirtis lv  garantija lv  montavimas lv  kokybe lv

facebook voke3@voke.lv +371 6 737 0444
+371 29123595
facebook voke3@voke.lv
tel2-voke +371 6 737 0444
+370 5 230 41 41

Garantijas darbības noteikumi.

Garantija attiecas uz preču kvalitātes defektiem, kas radās izgatavotāja vainas dēļ.

Garantija neattiecās uz precēm un mēbelēm, kuri salikti neatbilstoši instrukcijiai, tiek izmantoti neatbilstošā veidā vai ne pēc nozīmes, kā arī uz precēm un mēbelēm, kuru kopšanā izmantoti tam neparedzētie kopšanas līdzekļi.

Dabīgā koka nevienveidīga tekstūra vai krāsa , dabīgas koksnes un virsmas izmaiņas, kā arī dabīgs nodilums un izstrādājumu īpašību izmaiņas netiek uzskatīti par preču kvalitātes defektiem. Garantija neattiecās uz jebkādiem mehāniskiem bojājumiem (skrāpējumi, noberzumi)

Garantija neattiecās uz precēm un mēbelēm, kuru izmantošana notiek ārpus sadzīves vai nepiemērotos apstākļos, respektīvi, tiek lietotas vai glabātas uz ielas vai telpā ar temperatūras un mitruma līmeņa svārstībām, vai tiek pakļauti aktīvo ķīmisko vielu ietekmei.

Garantija stājas spēkā kopš dienas, kad mēbeles (preces) ir iegādātas.

Garantijas apkope tiek nodrošināta klientam uzrādot pirkuma līgumu vai fakturrēķinu.

Piezīmes:
Nepamatota meistaru izsaukumu gadījumā vai nepamatotas sūdzības par izstrādājumu kvalitāti gadījumā, klients sedz darbinieku ceļa izdevumus.